atglogo Alternative Tourism Group atg 25 år
Study Center

ny bok
Fantastisk guidebok

om Palestina och palestinier

beställ >>
pilgrimsresor
studieresor
temaresor
vandringar
bed and breakfast
endagstur
tryck
tryck
palestinskt hantverk
glasänglar

          och annat fint   >>

tryck
kom och se

Råd
tryck
pilgrimsresa
till
Det heliga landet
tryck
etiska regler res schysst
tryck hållbart och etiskt turistande
tryck
Födelsekyrkan

i Betlehem
på UNESCOs världsarvslista
tryck
Hebrons
gamla stad

på UNESCOs världsarvslista
TO DO!
Socially Responsible Tourism
ToDo
läs mer  >>
Vi skräddarsyr resor till Det heliga landet           Här börjar resan!  >>
kontakt    kontakt
copyright © Inga-Lill Rubenson och ATG, 2020